Centar za muzičku akciju

PIB: 105889698
Matični broj: 17743589
Adresa: Alekse Nenadovića 10, 11000 Beograd
Email: ivanastefanovic1@gmail.com