Dejan Despić “A cinque”

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

O delu “A cinque”, napisanom za duvački kvartet, govorili su Stefan Cvetković, muzikolog, Ljubiša Jovanović, flautista i autor.
Razgovor je moderirala Zorica Premate.

U sklopu ove tribine bilo je govora i o nedavno objavljenoj knjizi Dejana Despića “Na kraju puta” iz koje su čitani odlomci.

Delo je slušano u dva izvodjenja. Jedno je sa snimka koji su nedavno na kompakt disku objavili članovi Duvačkog kvinteta Beogradske Filharmonije a drugi, u interpretaciji ansambl Les Bacchanales, koji je načinjen prilikom premijernog izvodjenja dela, na BEMUS-u 1996.

Organizacija ovog dogadjaja je Centar za muzičku akciju (CMA) u saradnji sa UKS i muzičkim redakcijama RB2 i RB3

Program podržao SOKOJ.

Tekst sa tribine Stefana Cvetkovića

Ukoliko bi se na samom početku govora o duvačkom kvintetu A Cinque (nastalom 1994. godine) pošlo od pozicioniranja ovog dela u ukupnom koordinatnom sistemu stvaralaštva Dejana Despića, moglo bi se reći da se ovo delo ukazuje koliko kao jedna od čvrstih karika veoma dugog i stilistički kompaktnog niza što ga čine autorova ostvarenja veoma različitih vrsta, toliko i kao delo koje se u neposrednom okruženju nekolicine drugih koje je Despić komponovao tokom devedesetih, istaklo svojim donekle specifičnim statusom i značenjem. Najpre, po žanrovskom određenju, ono pripada raznovrsnom i bogatom opusu kamerne muzike prema kojoj je autor od samih početaka kompozitorskog delovanja gajio dosledan i izražen stvaralački interes.

Pročitajte ceo tekst Stefana Cvetkovića.

AUDIO/VIDEO

FOTOGRAFIJE