Katarina Miljković – Kap, za fagot i elektroniku

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Učestvuje fagotista Chirstopher Wattford (SAD).

Govore Ivana Miladinović Prica, muzikološkinja, Nada Kolundžija, pijanistkinja i autorka Katarina Miljković.

Razgovor vodi Zorica Premate.

Tekst sa tribine Ivane Miladinović Prica

Kompoziciju Kap (Drop) za fagot i elektroniku krase sve bitne odlike poetike Katarine Miljković (rođena 1959), te je stoga ona i pravi primer njenog zrelog stila i izraza. Slušajući ovo delo, mogli bismo zaključiti da je Katarina Miljković ‒ poput recimo Mortona Feldmana ili predstavnika spektralne muzike ‒ kompozitor pianissima i „mikrosenzibilnosti“, čiji stvaralački postupak počiva na tezi da „manje znači više“, ali i računa na slušaočevu imaginaciju. S druge pak strane, analitičaru ovo delo otkriva kompozitorkinu opčinjenost svetom matematičkih modela, brojeva i geometrijskih oblika, koje transponuje u teksturu svog kompozitorskog iskaza.

Pričitajte ceo tekst Ivane Miladinović Prica.

AUDIO/VIDEO

FOTOGRAFIJE