Miloš Zatkalik – Buka u unutrašnjoj tišini

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Kao svoju 24 tribinu NOVI ZVUČNI PROSTORI, Centar za muzičku akciju najavljuje razgovor o delu BUKA U UNUTRAŠNJOJ TIŠINI napisanom za flautu, obou, klarinet, udaraljke i klavir, kompozitora Miloša Zatkalika

O delu će govoriti: Ivana Ilić i Jasenka Anđelković, muzikološkinje, Neda Hofman, pijanistkinja i autor.

Moderator tribine je Zorica Premate.

Tekst sa tribine Jasenke Anđelković Protić

Kompozicija Buka u unutrašnjoj tišini Miloša Zatkalika suočava nas sa jednim od fenomena konfliktne duhovne egzistencije čoveka savremenog doba. Napisana za flautu, obou, klarinet, bateriju udaraljki i klavir, kroz šest kontrastirajućih stavova u attacca muzičkom sledu, vodi nas kroz nekoliko manifestacija prenapregnutog stanja uma čiji kontrapunktirajući unutrašnji glasovi izlaz pronalaze u kriku. Kao preovlađujući zvučni iskaz, krik se a posteriori formulisao i kroz asocijacije na vizuelna i književna ostvarenja. Naslovi stavova – Vrisak, Krici i šaputanja, Kao da je sama magla kriknula, Glas onoga što viče u pustinji, Buka i bes i Ostalo je ćutanje, direktno i indirektno upućuju da se Miloš Zatkalik ovim delom nalazi u gravitacionom polju košmara iz koga su zahvatali i Edvard Munk, Ingmar Bergman, Džozef Konrad, Vilijam Fokner, Vilijam Šekspir…

Pročitajte ceo tekst Jasenke Anđelković Protić.

Poslušajte snimak Tribine: www.rts.rs.

FOTOGRAFIJE