Izveštaj SOKOJ-u za 2016.

Pokretač i organizator serije tribina Novi zvučni prostori koja je posvećena novim delima srpskih autora je Centar za muzičku akciju, CMA a saradnici na projektu su Udruženje kompozitora Srbije i muzičke redakcije RB2 i RB3.

CMA je konkurisao kod SOKOJ-a za sredstva iz fonda za kulturna davanja za 2016. godinu.

Pročitajte ceo izveštaj Centra za muzičku akciju.

Izveštaj SOKOJ-u za 2015.

Pokretač i organizator serije tribina Novi zvučni prostori koja je posvećena novim delima srpskih autora je Centar za muzičku akciju, CMA a saradnici na projektu su Udruženje kompozitora Srbije i muzičke redakcije RB2 i RB3.

CMA je konkurisao kod SOKOJ-a za sredstva iz fonda za kulturna davanja za 2015. godinu.

Pročitajte ceo izveštaj Centra za muzičku akciju.

Izveštaj SOKOJ-u za 2014.

Pokretač i organizator serije tribina Novi zvučni prostori koja je posvećena novim delima srpskih autora je Centar za muzičku akciju, CMA a saradnici na projektu su Udruženje kompozitora Srbije i muzičke redakcije RB2 i RB3.

CMA je konkurisao kod SOKOJ-a za sredstva iz fonda za kulturna davanja za 2014. godinu.

Pročitajte ceo izveštaj Centra za muzičku akciju.