Sezona 2018/2019

, Muzička galerija Kolarca

U ponedeljak 25. novembra 2019, u Muzičkoj galeriji Kolarca, održana je tribina Novi zvučni prostori. Ova tribina bila je deo festivala BUNT 7.0.
Gost je bila kompozitorka iz Kanade, Ana Sokolović a predstavljen je rad  “And I need a room to receive five thousand people with raised glasses… or… what a glorious day the birds are singing Alleluia” za 15 instrumenata

O delu su govorili: Ivana Prica, muzikološkinja, Petar Janjatović, rok kritičar, Véronique Lacroix, dirigentkinja i autorka Ana Sokolović. Razgovor je vodila Zorica Premate.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Majska tribina Novi zvučni prostori biće posvećena delu “Lonesome Skyscraper” za orkestar i elektroniku kompozitorke Ivane Ognjanović. Ovu kompoziciju je ove godine izveo orkestar RTS-a u okviru svog ciklusa “premijere”.

O delu će govoriti Svetlana Savić i Kaj Nigeman iz Nemačke a u razgovoru će pored Zorice Premate učestvovati i autorka.

Pročitajte ceo TEKST SVETLANE SAVIĆ.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Tokom aprila 2019. na tribini Novi zvučni prostori biće govora o delu Zorana Erića Spisak br.2 za simfonijski orkestar.

Ovu kompoziciju je Beogradska filharmonija izvela u okviru ciklusa Za znalce oktobra 2016. a Spisak je bila jedna od više kompozicija koju je Beogradska filharmonija naručila od srpskih kompozitora te godine. Tribina Centra za muzičku akciju o delu Spisak br.2 biće održana u sredu, 17. aprila 2019. godine sa početkom u 18 časova.

Pored autora moderatorka tribine će, kao i uvek biti Zorica Premate.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Na februarskoj tribini Novi zvučni prostori tema je novo delo, narudžbina Beogradske filharmonije. To je koncert za saksofon i simfonijski orkestar pod nazivom “Ljubav” Ivana Brkljačića.

Pored autora, o delu govore muzikološkinja Asja Radonjić i saksofonista Milan Savić. Razgovor vodi Zorica Premate.

 

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Prva tribina Novi zvučni prostori u 2019. godini posvećena je kompozitoru Marku Nikodijeviću i njegovoj kompoziciji Absolutio – postludium za simfonijski orkestar.

Pored autora, o delu govore muzikološkinja Ksenija Stevanović i Luka Kozlovački. Razgovor vodi Zorica Premate.

Pročitajte ceo TEKST KSENIJE STEVANOVIĆ.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Centar za muzičku akciju priprema svoju 28 tribinu Novi zvučni prostori. Ovog puta zajedno sa Muzikološkim društvom Srbije a u saradnji sa Udruženjem kompozitora Srbije i muzičkom redakcijom RB3. Ova tribina posvećena je komičnoj operi u dva čina “Pop Ćira i pop Spira” kompozitora Dejana Despića.
Opera je premijerno izvedena marta 2018. na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.
Prema romanu Stevana Sremca libreto su sačinili Vesna i Dejan Miladinović.
Dirigent: Željka Milanović, reditelj: Ivana Dragutinović Maričić.
Na tribini predstavljamo fragmente opere u video formatu.

O delu govore: Branka Radović i Katarina Tomašević, muzikološkinje i Tatjana Jovićević, istoričarka književnosti. Razgovor vodi Zorica Premate.

Više

, BUNT

Sedmog novembra u okviru festivala BUNT održaće se tribina Novi zvučni prostori posvećena novoj kompoziciji Branke Popović “Music of the South”. Ova kompozicija još nije izvedena kod nas pa će na tribini biti emitovan snimak iz Kine gde je delo premijerno izvedeno.

Pored autorke, o delu će govoriti muzikološkinja Biljana Leković Srećković i bariton Vladimir Dinić. Razgovor vodi Zorica Premate.

Više

Sezona 2017/2018

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Centar za muzičku akciju u saradnji sa Udruženjem kompozitora Srbije i muzičkom redakcijom RB3 organizuje tribinu Novi zvučni prostori. Tom prilikom biće izvedena kompozicija za video traku “Train Remix” Miroslava Miše Savića kao i kompozicija za klavir “Za Nadu”.

O delima govore: muzikolog Milan Milojković, pijaniskinja Nada Kolundžija i autor Miša Savić.

Razgovor vodi Zorica Premate.

Tekst sa tribine Miroslava Miše Savića

Train remix je naziv “galerijske” verzije višemedijskog ostvarenja Miroslava Miše Savića, originalno namenjenog izvođenju na železničkoj stanici uz učešće vozova i, na osoben način, publike, pored muzičkog izvođačkog aparata podržanog video i audio instalacijama. Originalni naziv ostvarenja, Train Mix, upućuje na značajan i ne tako izuzetan događaj u životu kompozitora digitalne ere – gubitak podataka sa hard diska.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Centar za muzičku akciju u saradnji sa Udruženjem kompozitora Srbije i Trećim programom Radio Beograda organizuje tribinu Novi zvučni prostori koju posvećuje kompozicijama Jasne Veličković. Na tribini kompozitorka predstvalja svoj instrument velikon.

Govore muzikološkinja Ksenija Stevanović i autorka.

Moderator Tribine je Zorica Premate.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Kao svoju 24 tribinu NOVI ZVUČNI PROSTORI, Centar za muzičku akciju najavljuje razgovor o delu BUKA U UNUTRAŠNJOJ TIŠINI napisanom za flautu, obou, klarinet, udaraljke i klavir, kompozitora Miloša Zatkalika

O delu će govoriti: Ivana Ilić i Jasenka Anđelković, muzikološkinje, Neda Hofman, pijanistkinja i autor.

Moderator tribine je Zorica Premate.

Tekst sa tribine Jasenke Anđelković Protić

Kompozicija Buka u unutrašnjoj tišini Miloša Zatkalika suočava nas sa jednim od fenomena konfliktne duhovne egzistencije čoveka savremenog doba. Napisana za flautu, obou, klarinet, bateriju udaraljki i klavir, kroz šest kontrastirajućih stavova u attacca muzičkom sledu, vodi nas kroz nekoliko manifestacija prenapregnutog stanja uma čiji kontrapunktirajući unutrašnji glasovi izlaz pronalaze u kriku. Kao preovlađujući zvučni iskaz, krik se a posteriori formulisao i kroz asocijacije na vizuelna i književna ostvarenja. Naslovi stavova – Vrisak, Krici i šaputanja, Kao da je sama magla kriknula, Glas onoga što viče u pustinji, Buka i bes i Ostalo je ćutanje, direktno i indirektno upućuju da se Miloš Zatkalik ovim delom nalazi u gravitacionom polju košmara iz koga su zahvatali i Edvard Munk, Ingmar Bergman, Džozef Konrad, Vilijam Fokner, Vilijam Šekspir…

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

2. marta 2018. u 18:00 časova, u sali Udruženja kompozitora Srbije održana je tribina Novi zvučni prostori posvećena najnovijim delima kompozitora Srđana HofmanaKroz kutije zvuka 1 (za violinu, klarinet, klavir i elektroniku) i Kroz kutije zvuka 2 (za klavir i elektroniku).

O delima su govorili:
Vesna Mikić, Tijana Popović Mlađenović, muzikološkinje, Maja Mihić, pijanistkinja i autor Srđan Hofman.

U izvođenju dela su učestvovali:
Trio Pokret u sastavu Madlen Stokić Vasiljević, violina, Miloš Nikolić, klarinet, Maja Mihić, klavir kao i Nedan Hofman.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

22. tribina Novi zvučni prostori priređena je kao zavšni događaj muzičkog festivala BUNT 5.0.

Na tribini je prikazana radiofonska poema Ivane Stefanović “Veliki kamen”, delo nastalo prema fragmentima drame “Hasanaginica” Ljubomira Simovića. U realizaciji dela učestvovali su glumci Ana Sofrenović i Slobodan Beštić.

O delu su govorile:
Multimedijalna teoretičarka Zorica Jevremović Munitić, muzikološkinje Ana Kotevska, Ivana Petković i moderatorka razgovora Zorica Premate.

Ana Kotevska
Naracija koja ne priča priče

Često sam pomišljala da ima nečeg neprirodnog u upornom razdvajanju  komponovanja od radiofonije  u ukupnom stvaralaštvu Ivane Stefanović. To čini i ona sama, samim tim što na svom sajtu u popisu  dela razvrstanih po žanrovima,  radiofonske kompozicije tretira zasebno, i to na poslednjem mestu posle horske muzike, ako se ne varam. Možda je ovo trenutak  da  približimo i povežemo te kreativne procese i pokušamo da ih posmatramo kao jedinstveni misaoni, emotivni i stvaralački put izražen kroz različite medije kao  proces  istraživanja odnosa teksta i muzike, reči i glasa,  koji vodi postepenom  širenju i produbljivanju tih odnosa i smislova značenja. […]

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Pored ovog dela koje je ovom prilikom prvi put bilo izvedeno u Srbiji, na tribini je izvedena i kompozicija za solo harmoniku, “… mislio bi čovek: zvezde …” koju je interpretirao akordeonista Vladimir Blagojević.

O delu govore: Ivana Miladinović Prica, muzikološkinja, Vladimir Blagojević, akordeonista i autorka Milica Đorđević.

Razgovor vodila Zorica Premate.

Tekst sa tribine Ivane Miladinović Prica

U opusu Milice Đorđević prevladavaju instrumentalna dela, a ta sklonost prema instrumentalnom, često kamernom zvuku u savremenoj muzici više je od puke biografske pojedinosti. Još od njenih ranih radova, poput kompozicija Svitac u tegli za kamerni orkestar (2007) ili Zvezdoznančeva smrt – skamenjeni odjeci epitafa u šutnutom kristalu vremena za gudački kvartet (2008), zatim Umeš li da laješ? Ne-komunikacija za solo kontrabas (2010), ili kompozicije Živa za simfonijski orkestar (2016) ‒ fascinira upravo način izgradnje zvuka, drukčiji od onog koji nam je tradicija ostavila u nasleđe, a otkriva nam refleksivnu prirodu njenog stvaralačkog postupka.

Više

Sezona 2016/2017

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Učestvuje fagotista Chirstopher Wattford (SAD).

Govore Ivana Miladinović Prica, muzikološkinja, Nada Kolundžija, pijanistkinja i autorka Katarina Miljković.

Razgovor vodi Zorica Premate.

Tekst sa tribine Ivane Miladinović Prica

Kompoziciju Kap (Drop) za fagot i elektroniku krase sve bitne odlike poetike Katarine Miljković (rođena 1959), te je stoga ona i pravi primer njenog zrelog stila i izraza. Slušajući ovo delo, mogli bismo zaključiti da je Katarina Miljković ‒ poput recimo Mortona Feldmana ili predstavnika spektralne muzike ‒ kompozitor pianissima i „mikrosenzibilnosti“, čiji stvaralački postupak počiva na tezi da „manje znači više“, ali i računa na slušaočevu imaginaciju. S druge pak strane, analitičaru ovo delo otkriva kompozitorkinu opčinjenost svetom matematičkih modela, brojeva i geometrijskih oblika, koje transponuje u teksturu svog kompozitorskog iskaza.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Kompoziciju izvodi Saša Mirković, viola.

O delu govore: Branka Popović, muzikološkinja i kompozitorka, Marija Nikolić Radonjić, muzikološkinja, Saša Mirković, muzički umetnik i autor Zoran Erić.
Razgovor vodi Zorica Premate.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Na Tribini govore: muzikološkinja Ksenija Stevanović, muzička umetnica Milena Zarić i autorka Svetlana Maraš.

Tribinu vodi Zorica Premate.

Tekst sa tribine Zorice Premate

Poetika Svetlane Maraš ima svoju zvučnu eksponenciju i eksplikaciju u njenom delu „Poetica micromix“ iz 2011.godine. Tu je, tada 26-godišnja autorka, prikazala otvoreno zanimanje za celokupno zvučanje sveta iz koga je posebno izvukla prozodiju i akustičke gestove govora, ali gde je pozadinski šum života sveprisutan kao „zvučna živost sveta“.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije
Vlastimir Trajković (17.06.1947 –  04.01.2017):
Suite española para flauta y 15 arcos (Recuerdos de la infancia)
Španska svita za flautu i 15 gudača (Sećanja iz detinjstva)
O delu i autoru govore:
Ana Stefanović i Neda Bebler, muzikolozi
Marina Nenadović, flauta
Moderator je Zorica Premate

Tekst sa tribine Ane Stefanović

Španskom svitom za flautu i 15 gudača, op.33 (Sećanja iz detinjstva) Vlastimira Trajkovića, završven je kompozitorov opus i ponovo osmišljeno njegovo istorijsko vreme. No, ovo delo nije samo zatvaranje jednog stvaralačkog kruga, već je i simboličko, čak prediktivno, zatvaranje egzistencjalnog kruga. Španska svita je priča o umetnosti, ali i priča o životu (kao umetnosti), i „sećanje“ kojim se sva zbivanja i sve slike iz zatvorenog egzistencjalnog kruga premeštaju u večnost.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

O delu “A cinque”, napisanom za duvački kvartet, govorili su Stefan Cvetković, muzikolog, Ljubiša Jovanović, flautista i autor.
Razgovor je moderirala Zorica Premate.

U sklopu ove tribine bilo je govora i o nedavno objavljenoj knjizi Dejana Despića “Na kraju puta” iz koje su čitani odlomci.

Delo je slušano u dva izvodjenja. Jedno je sa snimka koji su nedavno na kompakt disku objavili članovi Duvačkog kvinteta Beogradske Filharmonije a drugi, u interpretaciji ansambl Les Bacchanales, koji je načinjen prilikom premijernog izvodjenja dela, na BEMUS-u 1996.

Organizacija ovog dogadjaja je Centar za muzičku akciju (CMA) u saradnji sa UKS i muzičkim redakcijama RB2 i RB3

Program podržao SOKOJ.

Više

, Galerija SANU

Prikaz dela Isidore Žebeljan Klin čorba – nadreačistička bajka za oktet.
Na Tribini su govorili Dušan Mihalek i Maja Čolović Vasić, muzikolozi, Borislav Čičovački, muzičar i pisac i autorka. Razgovor je moderirala Zorica Premate.

Delo Klin čorba izveli su članovi Žebeljan ansambla: Aleksandar Tasić, klarinet, Ivan Jotić, fagot, Milan Roksandić, horna, Mirjana Nešković i Jelena Dimitrijević, violine, Ivana Uzelac, viola, Dejan Božić, violončelo i Boban Stošić kontrabas.

Više

, Sala AKUD LOLA

Promocija novog izdanja kompakt diska “MOMENTI” gudačkog kvarteta TAJJ. Na disku se nalaze dela srpskih kompozitora: I. Stefanović, M. Dulića, D. Despića, I. Brkljačića i A. Simića.

U razgovoru su učestvovali Nemanja Sovtić, muzikolog, Ivan Brkljačić, kompozitor i članice kvarteta TAJJ, a razgovor je moderirala muzikolog Zorica Premate.
U istoj sali u 20 sati održan je koncert na kome su i izvedena sva dela sa kompakt diska “Momenti”.

Više

, Kragujevac, Svečana sala Prve gimnazije

Klavirski trio u srpskoj muzici. Tribinska i koncertna promocija kompkat diska “Vatrenja” na kome su dela kompozitora Dejana Despića, Enrika Josifa, Aleksandre Vrebalov, Isidore Žebeljan i Milane Stojadonović Milić.

Izvođači Katarina Radovanović Jeremić, klavir, Julija Hartig, violina i Goran Mrđenović, violončelo.

Promocija i koncert – sreda, 20. april 2016. godine u Svečanoj sali Prve gimnazije, Kragujevac. O snimljenim i izvođenim kompozicijama srpskih autora za klavirski trio govorio muzikolog Milan Milojković.

Više

Sezona 2015/2016

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

O delu Sideral su govorili Ivana Neimarević i Katarina Tomašević, muzikološkinje, Olga Milićević, dirigentkinja i autor Vladan Radovanović.
Moderatorka razgovora Ksenija Stevanović.

Tekst sa tribine Ivane Neimarević

Najnovije vokalno-instrumentalno delo Vladana Radovanovića, kompozicija Sideral, nastala je 2012.godine i premijerno je izvedena na prvoj i do sada jedinoj autorskoj večeri posvećenoj delima ovog autora, 19. septembra 2013. godine u Sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Naziv kompozicije Sideral, potiče od latinskog prideva sideralis, sideralus –što znači zvezdani, odnosno od reči sidus – zvezda, ali je možda interesantno pogledati i značenja koje reč sidereal ima na engleskom jeziku. Naime, u rečniku Meriam-Vebster pronalazimo arhaično značenje ove reči koja se definiše kao “emanirati od zvezda”, odnosno “isticati, proisticati, izlaziti, poticati, odavati, zračiti, izvirati” od zvezda. Zato bih želela da se na kratko osvrnem na to kako muzika Vladana Radovanovića “proističe i izvire” od zvezda.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije
O delu govorili Branka Radović, muzikolog, Aneta Ilić, sopran, Stana Krstajić, flauta i autor Rajko Maksimović. Moderator razgovora Zorica Premate.
U koncertnom delu programa učestvovali Aneta Ilić, sopran, Stana Krstajić, flauta i Lidija Stanković, klavir, i Tanja Obrenović, mecosopran, Ljubiša Jovanović, flauta i Gudački kvartet Mokranjac.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije
O delu govorili Neda Kolić, muzikolog, Dejan Rokvić, vođa viola SO RTS i autor Jugoslav Bošnjak. Moderator razgovora Zorica Premate.

Neda Kolić
Novi zvučni prostor Jugoslava Bošnjaka – Svemir

Ja bih svoje izlaganje započela citatom Pavla Stefanovića:
„Bez svih drugih, vanmuzičkih naših iskustava o stvarnosti i svetu, mi kroz samu, usamljenu muziku zaista ništa ne bismo mogli spoznati. Muzika je baš tako i nastala što je čovek mislio i osećao i nečem stremio, i što je takav kakav je, malen i velik, uspavan i budan, Faust i Prometej, (….) i u svoje ćudljive i bezazlene ili napregnute kombinatoričke igre sa tonovima čitavo svoje ljudsko biće uselio (…)”

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

O delu govorili Tatjana Milošević Mijanović, kompozitorka, Branka Popović, kompozitorka i muzikološkinja, Dragana Jovanović, dirigentkinja hora Collegium musicum i autorka Svetlana Savić. Moderator razgovora Zorica Premate.

Branka Popović
Svetlana Savić Zarobljena za ženski hor i elektroniku

Početak kompozicije Zarobljena Svetlane Savić, dela ciklusa inspirisanog vodom i njenim različitim stanjima, jeste vizija vode zarobljene u cevima – kako u fizičkom smislu, tako i u mogućim figurativnim tumačenjima ove situacije. Proces njenog oslikavanja u vokalno-instrumentalnom delu, sproveden je kroz sintezu tri komponente – tekstualnog predloška Vanje Nikolić, zvuka ženskog hora i elektronike. Reči, plasirane kroz vokalni ansambl, usađene su u zvučni ambijent kreiran elektronikom, kojom Zarobljena započinje i kojom se, takođe, završava. […]

Više

, Galerija Kolarčeve zadužbine

O delima govorili Ivana Vuksanović, muzikološkinja, Oliver Triendl, pijanista, Ljubiša Jovanović, flautista i autor Milan Mihajlović. Moderator razgovora Zorica Premate.
U koncertnom delu programa učestvovali Gudački trio SO RTS, Katarina Kovačevski, Ivana Mandić, Dušan Stojanović, Uki Ovaskainen, klavir & Milan Roksandić, horna & Ljubiša Jovanović, flauta.

Melanholija i Revolt Milana Mihajlovića

Kompozitorski opus Milana Mihajlovića (1945) uživa specifičan ugled i poziciju u novijoj istoriji srpske muzike. O tome svedoče brojne nagrade (kao izraz oficijelnog, institucionalnog prepoznavanja vrednosti), ali, možda još više i merodavnije – reakcije publike posle izvođenja Mihajlovićevih dela. […]

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije
O delu govorile Vesna Mikić, muzikološkinja, Milena Stanišić i Ljiljana Nestorovska, harfistkinje i autor Srđan Hofman. Moderator razgovora Zorica Premate.

Tekst Vesne Mikić, na engleskom

WHO AM I – I AM?: REFLECTIONS OF/ON SELF IN SRАAN
HOFMAN’S OGLEDALO [MIRROR] FOR TRIO
(MEZZO-SOPRANO, VIOLONCELLO, PIANO)
AND CHAMBER ENSEMBLE (2012)

Više

Sezona 2014/2015

, Sala Udruženja kompozitora Srbije
U razgovoru o delima učestvovali muzički pisac Srđan Teparić, mecosopraniskinja Nataša Jović Trivić, moderatorka razgovora Zorica Premate i autorka.

Tekst sa tribine Srđana Teparića

Nа jubilаrnom koncertu Mirjаne Živković održаnom 10. junа 2015. godine izvedeno je nekoliko njenih nаjnovijih delа, uz već kultno ostvаrenje, solo pesmu Bаsmа, zа koje bi već moglo dа se kаže dа predstаvljа jedno od intenzivnijih doživljаjа pаgаnskog u srpskoj umetničkoj muzici. Postoji nekoliko stvаri koje su zаjedničke svim delimа izvedenim nа koncertu. Mirjаnа Živković veomа dobro bаrаtа rаzličitim idiomimа i vešto ih uklаpа u okvire sopstvenog stilа. Moglа je dа se primeti igrа folklornih аrаbeski u dve kompozicije Nove folklorne inkаntаcije, zаtim bаroknа koncertаntnost u kompoziciji Adаđo i Alegro zа obou i orkestаr kojа je ovde nа specifičаn nаčin kombinovаnа sа referencаmа nа liriku romаntizmа.

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije
U razgovoru o delu učestvuju muzikološkinje Ivana Neimarević, dirigent Rade Pejčić, Zorica Premate i autorka.

Tekst sa tribine Ivane Neimarević o Petrogradu

Ja bih svoje izlaganje započela onim čime je i Branka morala da započne svoj rad na ovoj operi, a to je tekst koji joj je poslužio kao libreto – roman Petrograd ruskog pisca Andreja Belog (Borisa Nikolajeviča Bugaeva).

Više

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

U razgovoru o delima učestvovali muzikološkinja Marija Masnikosa, pijanista Vladimir Cvijić, moderatorka razgovora Zorica Premate i autor.

Tekst sa tribine Marije Masnikose

Vladimir Tošić je potpuno u pravu kada svoje dosadašnje stvaralaštvo deli u tri stvaralačke faze: prvu, strogo minimalističku, koja je trajala od polovine 70-ih godina prošlog veka do 1990; drugu, koja je trajala od 1990. do 2010, i treću koja jošuvek traje, i na čijem su se početku našle dve kompozicije o kojima danas govorimo. Razlike među ovim stvaralačkim periodima sam kompozitor lakonski, i, rekla bih „redukcionistički“, objašnjava većim stepenom slobode u repetitivnim procesima u kompozicijama iz drugog perioda, a zatim i skraćenim trajanjima stavova/kompozicija nastalih u trećem, aktuelnom periodu. Naravno, to jeste tačno, ali ja mislim da su razlike o kojima je reč veće nego što na prvi pogled izgledaju, jer su višestruke, veoma suptilne, zanimljive i „stilski“ veoma značajne.

Više

U razgovoru o delu učestvovali muzikološkinje Zorica Makevič, Ljubica Ilić, Zorica Premate i autor.

Tekst sa tribine Zorice Makević
Đuro Živković: Asketska beseda

Delo Đure Živkovićа Asketskа besedа zа mecosoprаn i kаmerni аnsаmbl (2012) svedoči o ozbiljnosti, složenosti, mukotrpnosti i tаnаnosti hrišćаnske аskeze. U tom pogledu ono je jedinstveno ne sаmo u nаšem i ne sаmo u sаvremenom stvаrаlаštvu. Asketske pouke аve Filimonа predstаvljene su u Živkovićevoj kаntаti kаo аvinа ličnа unutrаšnjа borbа. Dаkle, u pitаnju je drаmа, аli drаmа аskeze, koju pokreće „bestrаsnа strаst“ ljubаvi premа Bogu. Kаo tаkvа onа imа i sаsvim nаročitu drаmаturgiju, mogli bismo reći – drаmаturgiju smirenjа. Jer, аsketsko „uspinjаnje uz rаjsku lestvicu“ odvijа se, pаrаdoksаlno, gledаno očimа ovog svetа, silаznim putem – sаmoodricаnjem i potpunim dаrovаnjem sebe, usled čegа su podvižnici neposredni nаslednici mučenikа.

Više

U razgovoru o delu učestvovale muzikološkinje Ira Prodanov Krajišnik, Tatjana Marković, Zorica Premate i autorka.

Tekst sa tribine Ire Prodanov Krajisnik i Nataše Crnjanski
Izvan nule: 1914 – 1918

(Gudački kvartet sa filmom, Aleksandra Vrebalov, kompozitorka, Bil Morison – režija)

My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie; Dulce et Decorum est
Pro patria mori.
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est

Više

U razgovoru su učestvovali: muzikološkinja Gorica Pilipovič, pijaniskinja Katarina Radovanović Jeremić i Andrijana Sabo, a razgovor moderirala Zorica Premate.
Posle Tribine o delima Enrika Josifa i Dušana Radića na festivalu BUNT je održan koncert pod naslovom ”Vatrenja”.
U izvođenju dela ove dvojice kompozitora, učeštvovali su Ansambl Flautino Lola klasik, Ljiljana Nestorovska, harfa, Katarina Radovanović-Jeremić, klavir, Milan Caci Mihailović, recitator, Ljubiša Jovanović, flauta, Dragan Lazić, oboa, Ognjen Popović, klarinet, Goran Marinković, fagot, Milan Radić, horna.

Više