Vladan Radovanović “Sideral”

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

O delu Sideral su govorili Ivana Neimarević i Katarina Tomašević, muzikološkinje, Olga Milićević, dirigentkinja i autor Vladan Radovanović.
Moderatorka razgovora Ksenija Stevanović.

Tekst sa tribine Ivane Neimarević

Najnovije vokalno-instrumentalno delo Vladana Radovanovića, kompozicija Sideral, nastala je 2012.godine i premijerno je izvedena na prvoj i do sada jedinoj autorskoj večeri posvećenoj delima ovog autora, 19. septembra 2013. godine u Sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Naziv kompozicije Sideral, potiče od latinskog prideva sideralis, sideralus –što znači zvezdani, odnosno od reči sidus – zvezda, ali je možda interesantno pogledati i značenja koje reč sidereal ima na engleskom jeziku. Naime, u rečniku Meriam-Vebster pronalazimo arhaično značenje ove reči koja se definiše kao “emanirati od zvezda”, odnosno “isticati, proisticati, izlaziti, poticati, odavati, zračiti, izvirati” od zvezda. Zato bih želela da se na kratko osvrnem na to kako muzika Vladana Radovanovića “proističe i izvire” od zvezda.

Pročitajte ceo tekst Ivane Neimarević.

AUDIO/VIDEO

FOTOGRAFIJE