Vlastimir Trajković (1947 – 2017) – Španska svita za flautu i 15 gudača

, Sala Udruženja kompozitora Srbije
Vlastimir Trajković (17.06.1947 –  04.01.2017):
Suite española para flauta y 15 arcos (Recuerdos de la infancia)
Španska svita za flautu i 15 gudača (Sećanja iz detinjstva)
O delu i autoru govore:
Ana Stefanović i Neda Bebler, muzikolozi
Marina Nenadović, flauta
Moderator je Zorica Premate

Tekst sa tribine Ane Stefanović

Španskom svitom za flautu i 15 gudača, op.33 (Sećanja iz detinjstva) Vlastimira Trajkovića, završven je kompozitorov opus i ponovo osmišljeno njegovo istorijsko vreme. No, ovo delo nije samo zatvaranje jednog stvaralačkog kruga, već je i simboličko, čak prediktivno, zatvaranje egzistencjalnog kruga. Španska svita je priča o umetnosti, ali i priča o životu (kao umetnosti), i „sećanje“ kojim se sva zbivanja i sve slike iz zatvorenog egzistencjalnog kruga premeštaju u večnost.

Pročitajte ceo tekst Ane Stefanović.

AUDIO/VIDEO

FOTOGRAFIJE