Zoran Erić – Spisak br.1 za violu solo

, Sala Udruženja kompozitora Srbije

Kompoziciju izvodi Saša Mirković, viola.

O delu govore: Branka Popović, muzikološkinja i kompozitorka, Marija Nikolić Radonjić, muzikološkinja, Saša Mirković, muzički umetnik i autor Zoran Erić.
Razgovor vodi Zorica Premate.

Tekst sa tribine Branke Popović

Kompozicija Spisak br. 1 Zorana Erića nastala je kao porudžbina violiste Saše Mirkovića i deo je projekta u kojem su savremeni kompozitori pisali nova dela inspirisana Svitama za solo violončelo Johana Sebastijana Baha. Uzor za Spisak br. 1 bila je Bahova Svita br. 6.

Pročitajte ceo tekst Branke Popović.

Tekst sa tribine Marije Nikolić Radonjić

Iako je Zoran Erić komponovao Spisak br. 1 na „zadatu temu“, čini se da ga to nije ni najmanje sputalo da kreira muzički i konceptualno zanimljivo, idejno sveže, zavodljivo i nadasve autentično delo. Ono je zamišljeno kao prvi od tri Spiska koje je autor napisao prošle godine i podveo pod Slike Haosa VI i VII (Spisak br. 1 za violu solo, Spisak br. 2 za simfonijski orkestar, Spisak br. 3 za trubu i elektroniku), čime se posle gotovo 20 godina vratio ciklusu koji je obeležio njegovo stvaralaštvo devedesetih godina prošlog veka. Ideja postavljanja najnovijih dela u okvire Slika haosa nije samo rezultat autorovog nastojanja da grupiše kompozicije na određen način, već sugeriše njihov značenjski okvir i imanentnu kontekstualnost.

Pročitajte ceo tekst Marije Nikolić Radonjić.

AUDIO/VIDEO

FOTOGRAFIJE